Proiectul de finanțare “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI SC LUX-ARTIM SRL”

LUX-ARTIM SRL, cu sediul în localitatea ONESTI, Strada Avîntutui nr. 11, județul BACĂU, în calitate de Beneficiar, a derulat proiectul cu titlul „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI SC LUX-ARTIM SRL”, cod SMIS 114089, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Read More

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/chameleon/public_html/wp-content/themes/electro/inc/structure/layout.php on line 113