Proiectul de finanțare “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI SC LUX-ARTIM SRL”

Scurta descriere a proiectului cu titlu: “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI SC
LUX-ARTIM SRL”

LUX-ARTIM SRL, cu sediul în localitatea ONESTI, Strada Avîntutui nr. 11, județul BACĂU, în calitate de Beneficiar, a derulat proiectul cu titlul „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI SC LUX-ARTIM SRL”, cod SMIS 114089, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea activității unității prin realizarea de produse de o calitate superioară, la standarde europene, îmbunătățite calitativ și cantitativ, respectiv de mobilier pentru bucătării.

Obiectivul general şi scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul următoarelor obiective specifice:

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere diversificarea activității societății prin dezvoltarea unui flux tehnologic nou, respectiv cel de „Fabricare de mobilă pentru bucatării”, cod CAEN 3102. De asemenea, societatea dorește să realizeze investiții necesare dezvoltării firmei, prin oferirea de produse calitative, utilizând și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creșterea a eficienței energetice. Această investiție va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea produselor realizate la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de piața de desfacere. Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin angajarea unor noi persoane din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate, la data finalizării implementării proiectului. Crearea de noi locuri de muncă va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat. Se va asigura astfel creșterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local.

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunt inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.

3. Certificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2015 și Sistemul de Management de Mediu ISO 14001:2015, certificarea procesului de execuție a mobilierului pentru bucătării, participarea la târguri internaționale de specialitate și auditarea proiectului. Proiectul s-a implementat in localitatea ONEȘTI, Strada Avîntutui nr. 11, județul BACĂU, pe o perioada de 74 luni, în intervalul 14.04.2017 – 31.05.2023.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează diversificarea gamei de mobilier de bucatărie fabricat prin introducerea unui nou flux de producție inovativ, achiziționând noi echipamente performante.

2. Promovarea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

3. Certificarea Sistemului de Management al Calității 9001:2015 și al Mediului ISO 14001:2015, certificarea procesului de fabricare al mobilierului de bucătărie, auditarea proiectului și participarea la târguri internaționale.

Valoarea totală a proiectului este de 7.378.449,82 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.804.922,83 lei iar valoarea contribuției la Bugetul de Stat este de 671.456,97 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:
Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Rezultatele preconizate a se realiza urmare a implementarii proiectului, se concentrează pe investiții și servicii colective, care sunt necesare în vederea creșterii competitivității pe termen lung și crearea de noi locuri de muncă.

Impactul social al proiectului este major, acesta conducând la o creștere a gradului de ocupare în zona în care va fi implementat proiectului, prin angajarea de noi persoane. Proiectul presupune achiziționarea de tehnologie de ultimă generație, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de energie, și cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/chameleon/public_html/wp-content/themes/electro/inc/structure/layout.php on line 113